Αναγνωρισμένες Διοργανώσεις

Τίτλος Ημερομηνία Τοποθεσία Κατηγορία Πόλη
Beach Life Experience - Καράβι 01/04/2018 Καράβι, Σχινιάς Satellite Σχινιάς Αττικής
Beach Life Experience - Καράβι ΙΙ 21-22/04/2018 Καράβι, Σχινιάς Satelite Σχινιάς Αττικής