ΑΣ Beach Volley Δήμου Θερμαϊκού "El Bandana"

Φορέας: Αθλητικός Σύλλογος 
Ονομασία Εγκατάστασης: "El Bandana"
Πόλη: Νέοι Επιβάτες
Περιφέρεια: Θεσσαλονίκη
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο: 6976755610
Ιστοσελίδα/FB: fb: El Bandana
Email: raf_rav@windowslive.com
Όνομα Υπευθύνου: Ραφαήλ Ραβονίκου
Τηλέφωνο Υπευθύνου: 6948193325
Αριθμός Γηπέδων: 2
Κερκίδες: ΝΑΙ
Αποδυτήρια: ΝΑΙ
WC: ΝΑΙ