Παραλία Αη Χέλης

Φορέας: Δήμος Λειβαθούς
Ονομασία Εγκατάστασης: Παραλία Άη Χέλης
Πόλη: Σβορωνάτα, Κεφαλλονιάς
Περιφέρεια: Ιόνιων Νήσων
Διεύθυνση: Σβορωνάτα
Τηλέφωνο: 6949318033
Ιστοσελίδα: spiroskoust7@gmail.com
Όνομα Υπευθύνου: Κουρκουμέλης Ηλίας 
Τηλέφωνο Υπευθύνου: 6981081736
Αριθμός Γηπέδων: 2
Κερκίδες:
Αποδυτήρια: ΟΧΙ
WC:  ΝΑΙ
Άλλοι χώροι:  ΟΧΙ