ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ

Κάθε αθλητής που συμπληρώνει ηλεκτρονικά την Αίτηση Εγγραφής / Ανανέωσης δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση του Κανονισμού Beach Volleyball της ΕΟΠΕ και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καθώς και ότι δεν είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα Beach Volleyball άλλης χώρας.

Απαραίτητο*
  Ανανέωση Captcha