Η χρυσή βίβλος ανδρών - γυναικών

                                                                            

Άνδρες
1994: Τριανταφυλλίδης / Στ.Καζάζης
1995: Τριανταφυλλίδης / Στ. Καζάζης
1996: Οικονόμου / Δ. Καζάζης
1997: Τριανταφυλλίδης / Μαυράκης
1998: Κουτουλέας / Δημητρακάκος
1999: Ρουμελιώτης / Μιχαλόπουλος
2000: Αλεξανδρόπουλος / Αραμπατζής
2001: Μιχαλόπουλος / Ρουμελιώτης. MVP: Κουρούπης
2002: Μιχαλόπουλος / Μπελιγράτης. MVP: Μπελιγράτης
2003: Ξενάκης / Κνάπεκ. MVP: Κνάπεκ
2004: Αλεξανδρόπουλος / Κουλιέρης
2005: Μιχαλόπουλος / Ξενάκης
2006: Μιχαλόπουλος / Ξενάκης
2007: Παπαδημητρίου/Δημητριάδης 
2008: Μιχαλόπουλος / Ξενάκης
2009: Μπλάουελ / Ξενάκης
2010: Ξενάκης / Κοτσιλιάνος
2011: Κοτσιλιάνος / Ζουπάνης
2012: Ξενάκης / Μπιλλήρης
2013: Μπιλλήρης / Κουζούνης
2014: Κοτσιλιάνος / Ζουπάνης
2015: Κοτσιλιάνος / Ζουπάνης
2016: Παπαδημητρίου Θ. / Νιώπας


Γυναίκες
1994: Μήτση / Μπάμπουλη
1995: Καραντάσιου / Σφυρή
1996: Σαπαρέφσκα / Ξερικού
1997: Καραντάσιου / Σφυρή
1998: Καραντάσιου / Σφυρή
1999: Μουρζάκου Μπάμπουλη
2000: Μουρζάκου / Μπάμπουλη
2001: Καραντάσιου / Σφυρή. MVP: Σφυρή
2002: Κίτσου / Τσιαρτσιάνη. MVP: Κίτσου
2003: Καραντάσιου / Σφυρή. MVP: Καραντάσιου
2004: Κίτσου / Χούντα
2005: Κουτρουμανίδου / Τσιαρτσιάνη
2006: Καραντάσιου / Αρβανίτη
2007: Καραντάσιου / Αρβανίτη 
2008: Κουτρουμανίδου / Τσιαρτσιάνη
2009: Αρβανίτη / Τσιαρτσιάνη
2010: Αρβανίτη / Τσιαρτσιάνη
2011: Παπαγεωργίου / Ρουμπάνη
2012: Αρβανίτη / Τσιαρτσιάνη
2013: Αρβανίτη / Καραγκούνη
2014: Αρβανίτη / Τσιαρτσιάνη
2015: Αρβανίτη / Τσιαρτσιάνη
2016: Αρβανίτη / Καραγκούνη