Αναβολή συνεδρίασης Μ.Δ.Ο. Ε.Ο.ΠΕ. (7/2)

NEWS ,

Λόγω κωλύματος της Αθλητικής Δικαστού αναβάλλεται αορίστως η εκδίκαση όλων των ορισθεισών προς συζήτηση υποθέσεων και οι εγκαλούμενοι θα κληθούν εκ νέου.

Σχετικά Άρθρα