Αποφάσεις αθλητικής δικαστή (15/11)

NEWS ,

Η Αθλητική Δικαστής στην Συνεδρίαση της Παρασκευής 15.11.2019 αποφάσισε τα  παρακάτω:

Σχετικώς με την κλήση σε απολογία υπ.αριθμ. 577 προς το σωματείο «ΑΕΚ» :

Απαλλάσσει το εγκαλούμενο σωματείο  της αποδιδόμενης πράξης.

Σχετικώς με την κλήση  υπ.αριθμ. 581 προς τα σωματεία «ΓΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ» και «ΧΑΝΘ»:

Απορρίπτει την υπ. αριθμ.πρωτ. 4509/06.11.2019 από 06.11.2019 ένσταση του αθλητικού σωματείου «ΓΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ».

Σχετικά Άρθρα