Λειτουργία γραφείων Ε.Ο.ΠΕ.

NEWS ,

Με σκοπό την εναρμόνιση με τις οδηγίες των αρμόδιων Υπουργείων που αφορούν την εξέλιξη του κορονοϊού στη χώρα μας, την εξασφάλιση της ασφάλειας των συναλλασσόμενων με τις υπηρεσίες της Ε.Ο.ΠΕ. και τους κανόνες λειτουργίας του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών, ανακοινώνεται ότι για όλα τα θέματα που απαιτείται επικοινωνία με τα γραφεία της Ε.Ο.ΠΕ., αυτό θα γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά και δεν θα είναι δυνατή η επίσκεψη στα γραφεία της Ομοσπονδίας.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να απευθύνεται για το θέμα που επιθυμεί στο αντίστοιχο τμήμα, μέσω e-mail (ΕΔΩ τα στοιχεία εποικοινωνίας όλων των τμημάτων).

Όλες οι οικονομικές συναλλαγές με την Ε.Ο.ΠΕ. θα γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και δεν θα είναι δυνατή η κατάθεση μετρητών (web banking κ.α.).

Για κάθε επείγουσα περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν την επίσκεψη τους στα γραφεία της Ε.Ο.ΠΕ. με e-mail που θα αποστέλλεται από πριν στα αντίστοιχα τμήματα.

Σχετικά Άρθρα