Εγκατάσταση En Loggo

Φορέας: En Loggo Beach Bar
Ονομασία Εγκατάστασης: Γήπεδο Παραλίας Λόγγου
Πόλη: Λόγγος, Αγίου Κωνσταντίνου
Περιφέρεια: Φθιώτιδος
Διεύθυνση: Λόγγος
Τηλέφωνο: 6908604657, 6944240676
Ιστοσελίδα: lenakapeli@gmail.com
Όνομα Υπευθύνου: Ειρήνη Μπάλαρη
Τηλέφωνο Υπευθύνου: 6908604657
Αριθμός Γηπέδων: 1
Κερκίδες: ΟΧΙ
Αποδυτήρια: ΝΑΙ
WC:  ΝΑΙ
Άλλοι χώροι:  ΟΧΙ