Κεντρική Επιτροπή Πρωταθλημάτων (ΚΕΠ)

Πρόεδρος Χρήστος Σύλλας
Μέλος Χαραλαμπία Κρίμπα
Μέλος Νίκος Δατσέρης
Μέλος Γιώργος Πάγκαλος
Μέλος Λευτέρης Κογκαλίδης