Κεντρική Επιτροπή Πρωταθλημάτων (ΚΕΠ)

Πρόεδρος Νεκτάριος Χαλβατζής
Μέλος Νικόλαος Δατσέρης
Μέλος Βασίλειος Ακριβούλης
Μέλος Ελευθέριος Κογκαλίδης
Μέλος Χρήστος Σύλλας