Επιτροπή Επικοινωνίας, Ενημέρωσης & Δημοσίων Σχέσεων

Πρόεδρος Αναστάσιος Πασπάλας
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος