Επιτροπή Προβολής, Marketing και Χορηγιών

Πρόεδρος Γιώργος Καραμπέτσος
Μέλος Νικόλαος Γραμμένος
Μέλος Νίκος Συκιώτης
Μέλος Χρήστος Μητσόπουλος
Μέλος Γιώργος Μελισσουργός
Μέλος Δημήτρης Γρηγοριάδης
Μέλος Παναγιώτα Ιωακείμ