Εκτελεστική Επιτροπή

Πρόεδρος Γιώργος Καραμπέτσος
Α' αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Χαριτωνίδης
Β' αντιπρόεδρος Παναγιώτης Αντωνόπουλος
Γενικός Γραμματέας Νεκτάριος Χαλβατζής
Ειδικός Γραμματέας Ιωάννης Βερούτης-Γκιόκας
Ταμίας Ευφροσύνη Χρόνη-Έρωτα