Εκτελεστική Επιτροπή

Πρόεδρος Γιώργος Καραμπέτσος
Α' αντιπρόεδρος Παναγιώτης Αντωνόπουλος
Β' αντιπρόεδρος Λευτέρης Κογκαλίδης
Γενικός Γραμματέας Νεκτάριος Χαλβατζής
Ειδικός Γραμματέας Άγγελος Κυριακίδης
Ταμίας Τάκης Καβαλιεράκης