Ορισμοί Διαιτητών

Σεμινάριο της Κ.Ε.Δ. στον σύνδεσμο διαιτητών Πελοποννήσου

Ορισμοί Διαιτητών,

Στην Πάτρα βρέθηκε την Τετάρτη 6/11 ο εκπρόσωπος της Κ.Ε.Δ./Ε.Ο.ΠΕ. Βασίλης Ράπτης, προκειμένου να διδάξει σε σεμινάριο διαιτησίας που διοργάνωσε ο σύνδεσμος διαιτητών Πελοποννήσου.