Επιτροπή Μεταγραφών

Πρόεδρος Γεώργιος Καραμπέτσος
Αναπληρωτής πρόεδρος Νεκτάριος Χαλβατζής
Μέλος Έφη Χρόνη - Έρωτα
Εκπρόσωπος ΕΣΠΑΑΑ Κώστας Αλλαγιάννης
Εκπρόσωπος ΕΣΠΕΔΑ Χαράλαμπος Ξοφάκης