Επιτροπή Μεταγραφών

Πρόεδρος Γεώργιος Καραμπέτσος
Αναπληρωτής πρόεδρος Νεκτάριος Χαλβατζής
Μέλος Έφη Χρόνη - Έρωτα
Εκπρόσωπος ΕΣΠΑΑΑ Δημήτρης Γεωργίου
Εκπρόσωπος ΕΣΠΕΔΑ Γιώργος Κογκαλίδης