Αιτήσεις

Εγγραφή Σωματείου στην ΕΟΠΕ Οδηγός συμπλήρωσης εντύπου διεθνούς μεταγραφής Γενική Αίτηση 2018-19 Υπόδειγμα Αποσπάσματος Πρακτικού για χορήγηση κωδικών 2018-19 Κάρτα Υγείας Αθλητή - Αθλήτριας Στοιχεία Αθλητή Για Διεθνή Μεταγραφή Αίτηση Γνωστοποίησης Πρόθεσης Μεταγραφής Στο Εξωτερικό (ITC) Δήλωση Συγκατάθεσης Αθλητή (G.D.P.R.) Αίτηση Επανεγγραφής Αθλούμενου Μέλους 2018-19 Αίτηση Μεταγραφής με Υποσχετική 2018-19 Αίτηση Νέας Εγγραφής Αθλούμενου Μέλους 2018-19 Αίτηση Ελεύθερης Μεταγραφής με Συγκατάθεση 2018-19 Αίτηση Μεταγραφής Αποδεσμευθέντα Αθλητή 2018-19 Αίτηση Μεταγραφής χωρίς Συγκατάθεση Κοινή Δήλωση Διακοπής Αποδέσμευσης Περιορισμένου Χρόνου 2018-19 Υπόδειγμα Αποσπάσματος Πρακτικού για Συγκατάθεση (pdf) Υπόδειγμα Αποσπάσματος Πρακτικού για Υποσχετική (pdf) Υπόδειγμα Αποσπάσματος Πρακτικού για Υποσχετική (doc) Υπόδειγμα Αποσπάσματος Πρακτικού για Συγκατάθεση (doc) Αίτηση Αποδέσμευσης Περιορισμένου Χρόνου 2018-19 Οδηγίες για την υποβολή αίτησης νέας εγγραφής Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης 2018-19