Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ)

Πρόεδρος Βασίλης Αντωνούλης
Μέλος Σταμάτης Μιχελινάκης
Μέλος Βασίλης Ράπτης