Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ)

Πρόεδρος Βασίλης Αντωνούλης
Γραμματέας Βασίλης Ράπτης
Μέλος Σταμάτης Μιχελινάκης
Μέλος Γιώργος Γεωργουλέας
Μέλος Τρύφων Γεωργόπουλος