Δικαστική Επιτροπή

Πρόεδρος Σπύρος Καρράς
Αντιπρόεδρος Νίκος Αλεξόπουλος
Γραμματέας Δημήτρης Μεταξάς
Μέλος Κορνηλία Αποστολάκη
Μέλος Χρήστος Ηλιάδης