Δικαστική Επιτροπή

Πρόεδρος Νίκος Συκιώτης
Αντιπρόεδρος Νίκος Αλεξόπουλος
Γραμματέας Δημήτρης Μεταξάς
Μέλος Κορνηλία Αποστολάκη
Μέλος Χρήστος Ηλιάδης