Οικονομική Επιτροπή

Πρόεδρος Τάκης Καβαλιεράκης
Μέλος Αντώνης Τελόπουλος
Μέλος Χαράλαμπος Ξοφάκης
Μέλος Θεόφιλος Ορφανίδης
Μέλος Κυριάκος Παναγόπουλος
Μέλος Σπύρος Καρράς
Μέλος Δημήτρης Μεταξάς
Μέλος Θέμης Καλπακτσόγλου
Μέλος Γιώργος Καραμπέτσος