Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Διαγωνισμού αεροπορικών εισιτηρίων Προκήρυξη διαγωνισμού αεροπορικών εισιτηρίων Προκήρυξη Διαγωνισμού για μετακινήσεις Εθνικών Ομάδων Προκήρυξη Διαγωνισμού για τη διατροφή των Εθνικών Ομάδων Προκήρυξη Διαγωνισμού μετακινήσεων, διαμονής και διατροφής Εθνικών ομάδων Προκήρυξη διαγωνισμού ιματισμού Ε.Ο.ΠΕ. Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης ιματισμού Ε.Ο.ΠΕ. (Τ.Ε.Υ.Δ.) Προκήρυξη διαγωνισμού για διαμονή Εθνικών ομάδων νότια ζώνης Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης διαμονής Εθνικών ομάδων νότιας ζώνης (Τ.Ε.Υ.Δ.) Προκήρυξη διαγωνισμού για διαμονή Εθνικών ομάδων - Λοιπές περιοχές Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης διαμονής Εθνικών ομάδων - Λοιπές περιοχές (Τ.Ε.Υ.Δ.) Συνοπτικός Διαγωνισμός για τη διαμονή των Εθνικών Ομάδων στην Αλεξανδρούπολη Προκήρυξη Διαγωνισμός αεροπορικών εισιτηρίων 2019 Προκήρυξη διαγωνισμού διαμονής-διατροφής Εθνικών ομάδων Συνοπτικός διαγωνισμός ιματισμού Προκήρυξη διαγώνισμου για μετακινήσεις Εθνικών ομάδων 2020 Διαγωνισμός για διαμονή-διατροφή Εθνικών ομάδων 2020 Διαγωνισμός Μετακινήσεων 2021 (30/09/2020) Διαγωνισμός Διαμονής-Διατροφής 2021 (30/09/2020) Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς Μετακινήσεων 2021 Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς Διαμονής-Διατροφής 2021