Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Διαγωνισμός αεροπορικών εισιτηρίων 2019 Προκήρυξη Διαγωνισμού αεροπορικών εισιτηρίων Προκήρυξη διαγωνισμού αεροπορικών εισιτηρίων Προκήρυξη Διαγωνισμού για μετακινήσεις Εθνικών Ομάδων Προκήρυξη Διαγωνισμού για τη διατροφή των Εθνικών Ομάδων Προκήρυξη Διαγωνισμού μετακινήσεων, διαμονής και διατροφής Εθνικών ομάδων Προκήρυξη διαγωνισμού ιματισμού Ε.Ο.ΠΕ. Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης ιματισμού Ε.Ο.ΠΕ. (Τ.Ε.Υ.Δ.) Προκήρυξη διαγωνισμού για διαμονή Εθνικών ομάδων νότια ζώνης Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης διαμονής Εθνικών ομάδων νότιας ζώνης (Τ.Ε.Υ.Δ.) Προκήρυξη διαγωνισμού για διαμονή Εθνικών ομάδων - Λοιπές περιοχές Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης διαμονής Εθνικών ομάδων - Λοιπές περιοχές (Τ.Ε.Υ.Δ.) Συνοπτικός Διαγωνισμός για τη διαμονή των Εθνικών Ομάδων στην Αλεξανδρούπολη