Επιτροπή Ανάπτυξης

Πρόεδρος Άγγελος Κυριακίδης
Μέλος Παναγιώτης Αντωνόπουλος
Μέλος Ιφιγένεια Τέφα
Μέλος Βασίλης Μπεκιάρης
Μέλος Θανάσης Μαργαρίτης
Μέλος Δημήτρης Αντωνιάδης
Μέλος Μπάμπης Καρασαρλίδης
Εκπρόσωπος ΣΕΠΠΕ Κώστας Χαριτωνίδης