Ναυτικός Όμιλος Πάρου

Φορέας: Ναυτικός Όμιλος Πάρου
Ονομασία Εγκατάστασης: Ναυτικός Όμιλος Πάρου
Πόλη: Πάρος
Περιφέρεια: Κυκλάδων
Διεύθυνση: Λιβάδια Παροικιάς
Τηλέφωνο: 2284021800
Ιστοσελίδα/FB: www.parosnc.gr
Email: info@parosnc.gr
Όνομα Υπευθύνου: Μανώλης Καβάλης
Τηλέφωνο Υπευθύνου: 6944630630
Αριθμός Γηπέδων: 1
Κερκίδες: 30
Αποδυτήρια: ΝΑΙ
WC: ΝΑΙ