Αποφάσεις αθλητικής δικαστή (02/12)

NEWS ,

Η Αθλητική Δικαστής μετά την Συνεδρίαση της Παρασκευής, 22/11/2019 αποφάσισε τα παρακάτω:

-Σχετικώς με την Κλήση σε απολογία υπ. αριθμ. 582 προς το σωματείο «ΑΠΦΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ» επιβάλλει στο εγκαλούμενο σωματείο χρηματική ποινή ποσού τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500 €) και αφαίρεση δεκαπέντε (-15) βαθμών από το πρωτάθλημα που θα συμμετάσχει στην επόμενη αγωνιστική περίοδο.

-Σχετικώς με την Κλήση σε απολογία υπ. αριθμ. 583 προς το σωματείο «ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» επιβάλλει στο εγκαλούμενο σωματείο χρηματική ποινή ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500 €) και αφαίρεση δώδεκα (-12) βαθμών από το πρωτάθλημα που θα συμμετάσχει στην επόμενη αγωνιστική περίοδο.

-Σχετικώς με την Κλήση σε απολογία υπ. αριθμ. 584 προς το σωματείο «ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ» επιβάλλει στο εγκαλούμενο σωματείο χρηματική ποινή ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500 €) και αφαίρεση δώδεκα (-12) βαθμών από το πρωτάθλημα που θα συμμετάσχει στην επόμενη αγωνιστική περίοδο.

-Σχετικώς με την Κλήση σε απολογία υπ. αριθμ. 585 προς το σωματείο «ΡΟΔΙΩΝ ΆΘΛΗΣΙΣ» επιβάλλει στο εγκαλούμενο σωματείο χρηματική ποινή ποσού τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500 €) και αφαίρεση δεκαπέντε (-15) βαθμών από το πρωτάθλημα που θα συμμετάσχει στην επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Σχετικά Άρθρα