Τα κριτήρια χορήγησης για τις κάρτες ελεύθερης συμμετοχής - wild cards

NEWS ,

Η Ε.Ο.ΠΕ. ανακοινώνει τα κριτήρια που αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιό της, που θα λαμβάνονται υπόψη για την χορήγηση των ΚΑΡΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (WILD CARDS) για τα Πρωταθλήματα ευθύνης της, που είναι ενδεικτικά, όχι αποκλειστικά και όχι με σειρά προτεραιότητας:

•Γηπεδικές εγκαταστάσεις
•Ύπαρξη άλλου Σωματείου ανώτερης κατηγορίας άλλου ομαδικού αθλήματος
•Ύπαρξη άλλου Σωματείου Βόλεϊ
•Ιστορία ανάπτυξης του Βόλεϊ στην περιοχή
•Συμμετοχή ομάδας στην ανάπτυξη του βόλεϊ
•Αγωνιστική κατάταξη προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου
•Αντικατάσταση Ομάδας από ίδια Ενωση ή Ζώνη
•Εγγύτητα σε κύριους οδικούς άξονες
•Αεροπορική & ακτοπλοϊκή σύνδεση
•Υποδομές Υγείας

Tα Σωματεία που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση χορήγησης Κάρτας Ελεύθερης Συμμετοχής (Wild Cards), πρέπει να αποστείλουν σχετική επιστολή μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 15/7/2020 (17.00’) στο email: agonistiko@volleyball.gr.

Στην επιστολή θα πρέπει να αναφέρονται, εκτός από το αίτημα και οι λόγοι για τους οποίους αιτείται την Κάρτα Ελεύθερης Συμμετοχής (Wild Card).

Την τελική απόφαση Καρτών Ελεύθερης Συμμετοχης - wild cards θα λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.ΠΕ..

Σχετικά Άρθρα