Γενική Συνέλευση Ε.Ο.ΠΕ. 2021

NEWS ,

Σε συνέχεια της προσκλήσεως των σωματείων Μελών της Ε.Ο.ΠΕ. σε Γενική Συνέλευση και εκλογές στις 26-27.03.2021 και με βάση την σχετική εγκύκλιο διευκρινίζονται τα εξής:

1. Όλα τα σωματεία που επιθυμούν να συμμετέχουν και να ψηφίσουν διά του αντιπροσώπου τους στην Συνέλευση θα πρέπει να αποστείλουν έγγραφο εκπροσώπησης στην Ε.Ο.ΠΕ.. Οι εκπροσωπήσεις που υπάρχουν στο αρχείο της Ε.Ο.ΠΕ. από παλαιότερες Συνελεύσεις δεν ισχύουν. Με βάση τον νέο Αθλητικό Νόμο οι αντιπρόσωποι των σωματείων θα πρέπει να είναι τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αντιπρόσωποι του σωματείου που θα δηλωθούν  θα μπορούν να ψηφίσουν για τα όργανα της Ε.Ο.ΠΕ. καθώς και τους εκπροσώπους της Ε.Ο.ΠΕ. στην Ε.Ο.Ε.. Το έντυπο είναι το ίδιο.


2. Όλα τα σωματεία που επιθυμούν να δηλώσουν υποψηφίους για τα όργανα της Ε.Ο.ΠΕ. και της Ε.Ο.Ε. απαιτείται να αποστείλουν το προαναφερόμενο έγγραφο - Υπόδειγμα ορισμού εκπροσώπου – καθώς και το έγγραφο για την δήλωση της υποψηφιότητας μαζί με την σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου. 


Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση μπορεί να αποστέλλετε e-mail στο hellas@volleyball.gr.

Σχετικά Άρθρα