Α.Σ. ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Όνομα Ακαδημίας: Αθλητικό Σωματείο ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
Νομικό Πρόσωπο: Α.Σ. ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
Πόλη: Πετρούπολη, Αθήνα
Περιφέρεια: Αττικής
Διεύθυνση: Κρωπίας 31, 13231
Τηλέφωνο: 6977905615
Ιστοσελίδα / FB:
Email: mflaounas@gmail.com
Όνομα Υπευθύνου: Ματθαίος Φλαούνας
Τηλέφωνο Υπευθύνου: 6977905615
Κατηγορία Δραστηριότητας: 
Προπονητική: ΝΑΙ
Επικεφαλής Τεχνικός: Ματθαίος Φλαούνας
Οργανωτική: ΝΑΙ
Τεχνικός Υπεύθυνος: Ματθαίος Φλαούνας
Κοινωνική Δράση: Χαμόγελο του Παιδιού