Έδεσσα - ΠΑΣΑ-ΤΣΑΪΡ

Φορέας: Δήμος Έδεσσας
Ονομασία Εγκατάστασης: ΠΑΣΑ-ΤΣΑΪΡ
Πόλη: Έδεσσα
Περιφέρεια: Κεντρικής Μακεδονίας
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο: 2381350019
Ιστοσελίδα-Email: tzibilis@edessa.gr
Όνομα Υπευθύνου: Χρήστος Τζιμπίλης
Τηλέφωνο Υπευθύνου: 2381350019
Αριθμός Γηπέδων:
Κερκίδες: ΌΧΙ
Αποδυτήρια: ΝΑΙ
WC:  ΝΑΙ
Άλλοι χώροι:  Γήπεδο ποδοσφαίρου