Εκτελεστική Επιτροπή

Πρόεδρος Γιώργος ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ
Α' αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ
Β' αντιπρόεδρος Παναγιώτης ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Γενικός Γραμματέας Νεκτάριος ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ
Ειδικός Γραμματέας Ιωάννης ΒΕΡΟΥΤΗΣ-ΓΚΙΟΚΑΣ
Ταμίας Ευφροσύνη ΧΡΟΝΗ-ΕΡΩΤΑ