Μάκρη Αλεξανδρούπολης- Beach Bar YASU

Φορέας: Beach Bar Yasu
Ονομασία Εγκατάστασης: Beach Bar Yasu
Πόλη: Μάκρη, Αλεξανδρούπολη
Περιφέρεια: Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Διεύθυνση: Αγία Παρασκευή Μάκρης, Αλεξανδρούπολη
Τηλέφωνο: -
Ιστοσελίδα: https://www.facebook.com/yasubeach/
Email: aggelos1123@gmail.com
Όνομα Υπευθύνου: Άγγελος Βούλκος
Τηλέφωνο Υπευθύνου: -
Αριθμός Γηπέδων: 1
Αποδυτήρια: ΝΑΙ
WC:  ΝΑΙ