Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Εγκύκλιοι Χειμερινής Μεταγραφικής Περιόδου 2022-23

NEWS,

Εκδόθηκαν από την Ε.Ο.ΠΕ. η Εγκύκλιος της Χειμερινής Μεταγραφικής Περιόδου 2022-2023 για τις μεταγραφές και επανεγγραφές Ελλήνων αθλητών και αθλητριών καθώς και η Εγκύκλιος μεταγραφών Αλλοδαπών Αθλητών και Αθλητριών.

Το διάστημα 15 Δεκεμβρίου 2022 – 31 Ιανουαρίου 2023 η Χειμερινή Μεταγραφική Περίοδος 2022-23

NEWS,

Ορίστηκαν οι ημερομηνίες της Χειμερινής μεταγραφικής Περιόδου 2022-2023. Συγκεκριμένα, στο διάστημα μεταξύ της ΠΕΜΠΤΗΣ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 και ΤΡΙΤΗΣ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 θα μπορούν να γίνουν οι παρακάτω μεταγραφές/επανεγγραφές