Σ.Π.Π.Α. Καστοριάς - Kastoria Beach Volley Club

Όνομα Ακαδημίας: Σ.Π.Π.Α. Καστοριάς  - Kastoria Beach Volley Club
Νομικό Πρόσωπο: ΕΣΠΕ Μακεδονίας
Πόλη: Καστοριά
Περιφέρεια:  Μακεδονίας
Διεύθυνση: Κορομηλά 11
Τηλέφωνο: 6945870706
Ιστοσελίδα/FB: Kastoria Beach Volley Club
Email: kastoriabeachvolleyclub@gmail.com
Όνομα Υπευθύνου: Άγγελος Γεωργιάδης
Τηλέφωνο Υπευθύνου: 6945870706
Κατηγορία δραστηριότητας
Εκπαιδευτική: ΝΑΙ
Προπονητική: ΝΑΙ
Επικεφαλής Τεχνικός: Άγγελος Γεωργιάδης
Αγωνιστική: ΝΑΙ
Οργανωτική: ΝΑΙ
Επικεφαλής Τεχνικός: Άγγελος Γεωργιάδης