ΑΣ Πρόοδος - iBeach

Όνομα Ακαδημίας: iBeach Volleyball Club
Νομικό Πρόσωπο: ΑΣ ΠΡΟΟΔΟΣ
Πόλη: Κηφισιά/Παπάγου
Περιφέρεια: Αττικής
Διεύθυνση: Καρπάθου 45 / Νευροκοπίου 4
Τηλέφωνο:
Ιστοσελίδα: ibeach.gr
Email: info@ibeach.gr, tampouratzis.kostas@gmail.com
Όνομα Υπευθύνου: Κωνσταντίνος Ταμπουρατζής
Τηλέφωνο Υπευθύνου: 6948462282
Κατηγορία Δραστηριότητας: 
Προπονητική: ΝΑΙ
Επικεφαλής Τεχνικός: Κωνσταντίνος Ταμπουρατζής
Οργανωτική: ΝΑΙ
Τεχνικός Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Ταμπουρατζής
Κοινωνική Δράση: Δημοτικές Συνεργασίες