Γλυφάδα - SOUTH BV PROJECT

Φορέας: SOUTH BV PROJECT
Ονομασία Εγκατάστασης: SOUTH BV PROJECT
Πόλη: Γλυφάδα
Περιφέρεια: Αττικής
Διεύθυνση: Ανθέων 4Α
Τηλέφωνο: 698 811 1001
Ιστοσελίδα: fb: South BV Project
Όνομα Υπευθύνου: Άλκης Αυγουστής
Τηλέφωνο Υπευθύνου: 698 811 1001
Αριθμός Γηπέδων: 3
Κερκίδες:  
Αποδυτήρια: ΝΑΙ
WC:  ΝΑΙ
Άλλοι χώροι: