Γ Α Σ Φαληρέας

Όνομα Ακαδημίας: Beach Life Experience
Νομικό Πρόσωπο: ΓΑΣ Φαληρέας
Πόλη: Παλαιό Φάληρο
Περιφέρεια: Αττικής
Διεύθυνση: Μαρίνα Φλοίσβου
Τηλέφωνο: 6974495560
Ιστοσελίδα / FB: Beach Life Experience
Email: plakasas@yahoo.gr
Όνομα Υπευθύνου: Παναγιώτης Λακασάς
Τηλέφωνο Υπευθύνου: 6974495560
Κατηγορία Δραστηριότητας: 
Προπονητική: ΝΑΙ
Επικεφαλής Τεχνικός: Παναγιώτης Λακασάς
Οργανωτική: ΌΧΙ
Τεχνικός Υπεύθυνος:
Κοινωνική Δράση: ΌΧΙ