Καρδία Θεσσαλονίκης - AVANT GARDE SPORTS CLUB

Φορέας: Avant Garde Sports Club ΟΕ
Ονομασία Εγκατάστασης: Avant Garde Sports Club
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Περιφέρεια: Μακεδονίας
Διεύθυνση: Καρδία
Τηλέφωνο: 6977.207760
Ιστοσελίδα/FB: fb: Avant Garde SportsClub BeachActivities
Email: beachactivities@gmail.com
Όνομα Υπευθύνου: Παναγιώτης Μούρτζιος
Τηλέφωνο Υπευθύνου: 6977.207760
Αριθμός Γηπέδων: 4
Κερκίδες: 1.000
Αποδυτήρια: ΝΑΙ
WC: ΝΑΙ