Κεντρική Επιτροπή Πρωταθλημάτων (ΚΕΠ)

Πρόεδρος Νεκτάριος ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ
Μέλη Νικόλαος ΔΑΤΣΕΡΗΣ

Βασίλειος ΑΚΡΙΒΟΥΛΗΣ

Ελευθέριος ΚΟΓΚΑΛΙΔΗΣ

Χρήστος ΣΥΛΛΑΣ