Κορινός Πιερίας-Orfeas Blue Resort

Φορέας: ORFEAS BLUE RESORT
Ονομασία Εγκατάστασης: Classic Buggy rentals I.K.E.
Πόλη: Κορινός, Πιερίας
Περιφέρεια: Πιερίας
Διεύθυνση: Παραλία Κορινού
Τηλέφωνο: 6972320032
Ιστοσελίδα: orfeas-hotels.gr
Email: blue@orfeas-hotels.gr
Όνομα Υπευθύνου: Αστέριος Μητσιάνης
Τηλέφωνο Υπευθύνου: 6972320032
Αριθμός Γηπέδων: 2
Αποδυτήρια: ΝΑΙ
WC:  ΝΑΙ