Ηράκλειο Κρήτης - KARTEROS BEACH SPORTS CENTER

Φορέας: ΓΓΑ
Ονομασία Εγκατάστασης: Καρτερός Beach Spots Center
Πόλη: Ηράκλειο Κρήτης
Περιφέρεια: Κρήτης
Διεύθυνση: Ξενία Καρτερού
Τηλέφωνο: 2810250788
Ιστοσελίδα: https://eakh.gov.gr/
Όνομα Υπευθύνου: Λευτέρης Ζερβός
Τηλέφωνο Υπευθύνου: 2810250788
Αριθμός Γηπέδων: 4
Κερκίδες: 1788 Θέσεις
Αποδυτήρια: ΝΑΙ
WC:  ΝΑΙ