ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΛΙΜΟΥ

Όνομα Ακαδημίας: ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΛΙΜΟΥ Project BV
Νομικό Πρόσωπο: ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΛΙΜΟΥ
Πόλη: Άλιμος
Περιφέρεια: Αττικής
Διεύθυνση: Κάλβου 45, Άλιμος
Τηλέφωνο: 6982483880
Ιστοσελίδα/FB: https://projectbeachvolleyball.gr/
Email: alikispiliot@gmail.com
Όνομα Υπευθύνου: Αλίκη Σπηλιωτοπούλου
Τηλέφωνο Υπευθύνου: 6982483880
Κατηγορία Δραστηριότητας
Προπονητική: ΝΑΙ
Επικεφαλής Τεχνικός: Ευστάθιος Χανδρινός
Οργανωτική:  
Τεχνικός Υπεύθυνος:  
Κοινωνική Δράση: