Αθλητικός Σύλλογος Beach Volley Χανίων

Όνομα Ακαδημίας: Αθλητικός Σύλλογος Beach Volley Χανίων
Νομικό Πρόσωπο: Αθλητικός Σύλλογος Beach Volley Χανίων
Πόλη: Χανιά, Κρήτη
Περιφέρεια: Κρήτης
Διεύθυνση: Αγ. Απόστολοι, Χανιά
Τηλέφωνο: 6974988903
Ιστοσελίδα / FB: www.beachvolleychania.com
Email: info@beachvolleychania.com
Όνομα Υπευθύνου: Σέργιος Αλεξιάδης
Τηλέφωνο Υπευθύνου: 6974988903
Κατηγορία Δραστηριότητας: 
Προπονητική: ΝΑΙ
Επικεφαλής Τεχνικός:
Οργανωτική: ΝΑΙ
Τεχνικός Υπεύθυνος:
Κοινωνική Δράση: