Πάτρα - PATRAS BEACH HOUSE

Φορέας: Παναχαϊκή Γυμναστική Ένωση
Ονομασία Εγκατάστασης: Γήπεδα Beach Volley Αλσύλλιο Γριμπόβου
Πόλη: Πάτρα
Περιφέρεια: Πελοποννήσου
Διεύθυνση: Τέρμα Ελλ. Στρατιώτου
Τηλέφωνο: 2610 433231
Ιστοσελίδα/E-mail: panaxaikige1891@gmail.com
Όνομα Υπευθύνου: Παναγιώτης Σεμιτέκολος - Μαριώτα Αγγελοπούλου
Τηλέφωνο Υπευθύνου: 2610 433231 - 6932.442822
Αριθμός Γηπέδων: 3
Κερκίδες: ΌΧΙ
Αποδυτήρια: ΝΑΙ
WC:  ΝΑΙ
Άλλοι χώροι:  ΌΧΙ