ΣΦΑΑΠ (ΠΡΏΗΝ KONAN BV CLUB - ΠΑΤΡΑ)

Όνομα Ακαδημίας: Konan BV Club
Νομικό Πρόσωπο: Πετρόπουλος Ιωάννης
Πόλη: Πάτρα - Δεμένικα
Περιφέρεια: Πελοποννήσου
Διεύθυνση: Ειρήνης Φιλίας 141
Τηλέφωνο: 6936.106673
Ιστοσελίδα: www.konan@site.gr.gr
Email: johannes@site.gr.gr
Όνομα Υπευθύνου: Ιωάννης Πετρόπουλος
Τηλέφωνο Υπευθύνου: 6936.106673
Κατηγορία Δραστηριότητας
Προπονητική: ΝΑΙ
Επικεφαλής Τεχνικός: Στεφανία Μωραίτη
Οργανωτική: ΝΑΙ
Τεχνικός Υπεύθυνος: Ιωάννης Πετρόπουλος