Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ)

Πρόεδρος Βασίλης ΑΝΤΩΝΟΥΛΗΣ
Γραμματέας Βασίλης ΡΑΠΤΗΣ
Μέλος Σταμάτης ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ
Μέλος Γιώργος ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ
Μέλος Τρύφων ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ