Παπάγου - iBEACH CLUB

Φορέας: Α.Σ. Κηφισιά Beach Activities
Ονομασία Εγκατάστασης: iBeach Παπάγου
Πόλη: Παπάγου
Περιφέρεια: Αττικής
Διεύθυνση: Νευροκοπίου 4
Τηλέφωνο: -
Ιστοσελίδα/FB: www.ibeach.gr
Email: tampouratzis.kostas@gmail.com
Όνομα Υπευθύνου: Κωνσταντίνος Ταμπουρατζής
Τηλέφωνο Υπευθύνου: 6948.462282
Αριθμός Γηπέδων: 4
Κερκίδες: 150
Αποδυτήρια: ΝΑΙ
WC: ΝΑΙ