Καλαμαριά Θεσσαλονίκης-APOLLON BEACH CLUB

Φορέας: ΑΠΟΛΛΩΝ BEACH CLUB
Ονομασία Εγκατάστασης: ΑΠΟΛΛΩΝ BEACH CLUB
Πόλη: Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Περιφέρεια: Κεντρικής Μακεδονίας
Διεύθυνση: Παπάγου & Χήλης
Τηλέφωνο: 6936677426
Ιστοσελίδα: apollonsportsclub@gmail.com
Όνομα Υπευθύνου: Ανδρόνικος Βανδώρου
Τηλέφωνο Υπευθύνου: 6936677426
Αριθμός Γηπέδων: 2
Κερκίδες: 300 θέσεις
Αποδυτήρια: ΝΑΙ
WC:  ΝΑΙ
Άλλοι χώροι: