Σέρρρες - TFL HUMAN PERFORMANCE

Φορέας: Χατζηηλίας Πέτρος
Ονομασία Εγκατάστασης: TFL HUMAN PERFORMANCE
Πόλη: Σέρρες
Περιφέρεια: Κεντρικής Μακεδονίας
Διεύθυνση: Αγ. Ιωάννης Σερρών
Τηλέφωνο: 6948242838
Ιστοσελίδα:  
Όνομα Υπευθύνου: Χατζηηλίας Πέτρος
Τηλέφωνο Υπευθύνου: 6948242838
Αριθμός Γηπέδων: 1
Κερκίδες: ΌΧΙ
Αποδυτήρια: ΝΑΙ
WC:  ΝΑΙ
Άλλοι χώροι: