Χαλάνδρι - 4 SPORTS CLUB

Φορέας: FOUR SPORTS CLUB
Ονομασία Εγκατάστασης: 4 Sports Club
Πόλη: Χαλάνδρι
Περιφέρεια: Αττικής
Διεύθυνση: Θησέως 2 & Λυδίας
Τηλέφωνο:
Ιστοσελίδα/FB: www.4sportsclub.gr
Email: info@4sportsclub.gr
Όνομα Υπευθύνου: Νίκος Πολυμερόπουλος
Τηλέφωνο Υπευθύνου: 6986.726579
Αριθμός Γηπέδων: 2
Κερκίδες: ΟΧΙ
Αποδυτήρια: ΝΑΙ
WC: ΝΑΙ