ΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ (Ιωάννινα)

Όνομα Ακαδημίας: Α.Σ ΓΙΑΝΝΕΝΑ BEACH VOLLEY CLUB
Νομικό Πρόσωπο: Α.Σ ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Πόλη: Ιωάννινα
Περιφέρεια: Ηπείρου
Διεύθυνση: Ιωάννινα
Τηλέφωνο: 6942027592
Ιστοσελίδα/FB: www.asgiannena-volley.gr
Email: freelgr@hotmail.com
Όνομα Υπευθύνου: Σκούρας Γεώργιος
Τηλέφωνο Υπευθύνου: 6942027592
Κατηγορία Δραστηριότητας
Προπονητική: ΝΑΙ
Επικεφαλής Τεχνικός: Τσιούπης Κωνσταντίνος
Οργανωτική:  
Τεχνικός Υπεύθυνος: Τσιούπης Κωνσταντίνος
Κοινωνική Δράση: