Γέρακας - TRIANTAFYLLIDIS BEACH VOLLEY

Φορέας: DNA DESK IKE
Ονομασία Εγκατάστασης: Triantafyllidis Beach Arena
Πόλη: Γέρακας
Περιφέρεια: Αττικής
Διεύθυνση: Λεωφόρος Σπατών 42
Τηλέφωνο: 6932561501
Ιστοσελίδα: www.beacharena.gr
Email: info@beacharena.gr
Όνομα Υπευθύνου: Μιχάλης Τριανταφυλλίδης
Τηλέφωνο Υπευθύνου: 6932.561501
Αριθμός Γηπέδων: 2
Κερκίδες: ΟΧΙ
Αποδυτήρια: ΝΑΙ
WC: ΝΑΙ