Πάσα

Ρολλάρω με πάσα δυο μπάλες

Πάσα με συνέργεια κοιλιακών

Ρολλάρω μπάλα με δάχτυλα

Πάσα αντίθετα από καθιστή θέση

Πάσα επάνω σε σταθερό στόχο

Προάσκηση πάσας πίσω, ρίψη μπόουλινγκ