Ιταλικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης ΝΕΑ ΑΕΦ 1968 (Πρώην Net & Ball)

Όνομα Ακαδημίας: North Area Circuit
Νομικό Πρόσωπο: Net & Ball
Πόλη: Θεσσαλονίκη - Πλαγιάρι
Περιφέρεια: Μακεδονίας
Διεύθυνση: Μιαούλη 85
Τηλέφωνο: 6932283285
Ιστοσελίδα / FB: North Area Circuit
Email: sgkolitsis@gmail.com
Όνομα Υπευθύνου: Σπύρος Γκολίτσης
Τηλέφωνο Υπευθύνου: 6932283285
Κατηγορία Δραστηριότητας: 
Προπονητική: ΌΧΙ
Επικεφαλής Τεχνικός:
Οργανωτική: ΝΑΙ
Τεχνικός Υπεύθυνος: Σπύρος Γκολίτσης
Κοινωνική Δράση: ΌΧΙ